Wyróżnione

Cześć! Hi!

Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim blogu. Dobrego dnia! I greatfully welcome everyone on my blog. Good morning!

Reklamy

Jam jest Przemysław i witam wszystkich bardzo serdecznie na mym blogu. Chciałbym przekazać na nim swoje przemyślenia, idee i relacje na różnorodne tematy – codzienne, życiowe, obyczajowe, historyczne, polityczne, naukowe, rozrywkowe. Mam nadzieję drogi czytelniku że zechcesz poświęcić trochę czasu i zajrzeć tutaj. Sepere aude et carpe diem.

***

I’m Przemysław and I greatfully welcome all of you on my blog. I wanna present you my thoughts about day-to-day life, mores, history, politics, science, fun and so on. I hope that you, dear reader, will spend some time here and give a look. Sepere aude et carpe diem.

/Premizlaus

post

POLEXIT

Czy i jak Polska powinna opuścić UE? Did and how Poland should leave EU?

Dzisiejszego poranka naszła mnie myśl dotycząca uczestnictwa Polski w tworze zwanym Unią Europejską. A więc jak to jest? Polska czerpie korzyści głównie z EGO czyli powstałego w 1994 roku Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze Strefy Schengen, która de facto nie jest związana z Unią. Do całego szeregu minusów zaliczyć możemy ponadnarodowe instytucje ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze, które tworzą tak naprawdę superpaństwa jak też narzucane z góry dyrektywy i rozporządzenia, wprowadzanie uniosocjalizmu oraz antyeuropejskich, postmodernistycznych i antychrześcijańskich wartości, w końcu budżet, do którego wpłacamy więcej niż dostajemy oraz, który jest jawną socjalistyczną redystrybucją dóbr. Do tego można będzie dołożyć unijną, ponadnarodową armię i realizację w praktyce unijnej doktryny Breżniewa w razie zagrożenia demokracji.

Widzimy więc że jedyne prawdziwe korzyści z przynależności do Uniokołchozu wynosimy że strefy wolnego handlu, wolnego przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług oraz z otwartych granic. Najlepiej więc byłoby przyłączyć się do EFTA – luźnego związku państw, należących do EOG i Strefy Schengen a zarazem nie podległymi biurokratom unijnym.

EFTA powstała w 1960 roku i zrzeszała więcej krajów m.in. Wielką Brytanię , Danię czy Portugalię. Związek ten ma wspomniany przeze mnie wolny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów nie przynależą do Unikołchozu! Do tej organizacji należą Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtenstein, Szwajcaria i Republika Islandii. Warto dodać że Szwajcarzy z własnej woli nie przyłączyli się do EOG a wszystkie te kraje należą do Strefy Schengen. Moim zdaniem to by była najlepsza droga dla Polski. Mało prawdopodobnym wydaje mi się przekonanie przez władze polskie krajów Europy środkowo-wschodniej a tym bardziej zachodniej do przekształcenia Unii w większą wersję EFTY. Chociaż po wyzbyciu się zwierzchnictwa Brukseli można by było rozpocząć taką akcję wśród krajów naszego regionu. Wyzwolenie się z Unikołchozu dałoby nam też wiele możliwości jak obniżenie podatków czy przywrócenie monarchii. Moglibyśmy być w pełni suwerennym krajem stojącym na straży wartości Cywilizacji Łacińskiej. 

***

Polacy bądźmy łacinnikami a nie post-europejczykami. Panie Boże daj nam pełną wolność i ześlij nam w swej miłości króla na miarę trzeciego tysiąclecia po Chrystusie. Cześć i Chwała trwającej w naszych sercach Koronie Królestwa Polskiego! ⚜ 🕇 🇵🇱